KLINIKEN       

       Barbro Börjeson          

Näringsanalys i syfte att förbättra din hälsa

En näringsanalys hjälper dig att ta kontroll och förbättra din hälsa, både idag och över tid. Med frekvensanalysverktyget QRMA mäts kroppens näringsstatus, vitaminer och mineraler på cellnivå. 

På två minuter får du ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror och co-enzym mm. 


Omfattande rapport

Analysrapporten ger oss svar på din näringsstatus. Resultatet av mätningen gås igenom och möjligheter till förbättring fastställs. Rapporten tar hänsyn till längd, vikt, ålder och kön.

Analysrapporten ger bland annat information om följande parametrar: 

 Vitaminer

  • A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Mineraler

  • Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Livsnödvändiga fettsyror

  • Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
  • Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror

  • Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin


Hitta grundorsaken - allt hänger ihop

Vitaminer och mineraler behövs för att stötta varandra. Exempelvis kan trötthet, huvudvärk, kramper mm orsakas av magnesiumbrist. Detta kan i sin tur bero på brist på vitamin B2, C, E eller låga värden av järn, krom eller natrium. Allt hänger ihop och påverkar din kropp. 

 

Mätmetod 

Mätningen genomförs genom att du håller en mätprob i handen. Instrumentet ger en frekvens och lyssnar på det eko som kroppen ger. Detta eko analyseras och ger värden i rapporterna. Inga ingrepp behövs. Mätningen är smärtfri.

Du bör undvika att äta, röka eller snusa 2 timmar innan mätning.


Uppföljning

Uppföljning sker vanligtvis inom 1-3 månader. Då görs en ny mätning som jämförs med dina tidigare värden.  Då kan vi se hur rekommendationerna har fungerat och vi gör en ny utvärdering på vad som behöver göras i fortsättningen. 


Välkommen!