Bicom bioresonans

       Alingsås och Vara         

" - Mitt intresse att hjälpa andra människor har alltid funnits där. När jag hittade Bicom bioresonans kände jag stor tacksamhet. Det var som att en pusselbit föll på plats."


Barbro Börjeson

 - Startade Allergikliniken i Alingsås och Vara 2012.

 - Har lång och bred erfarenhet som legitimerad sjuksköterska,             distriktssköterska, skolsköterska och Bicomterapeut. 

 - Har tidigare arbetat inom vårdcentral, skolhälsovård och                   jourcentral mm.   

 - Brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa och balans i             livet. Nedan finner ni mina utbildningar. 

Utbildning

Sjuksköterskeexamen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård

Specialistutbildning till distriktssköterska

Grundutbildning, BICOM bioresonans 2012

Test och behandling för svåra patienter, BICOM bioresonans

Virus och andra intracellulära belastningar - orsak till kroniska sjukdomar, BICOM bioresonans

Sköldkörtel, binjurar och autoimmunasjukdomar - helhetsperspektiv, BICOM bioresonans

Ryggrad, tänder och käkregion, BICOM bioresonans

Reumatism, BICOM bioresonans

5-elementsteorin, kombinerad testteknik del 1 & 2, BICOM bioresonans

Smärta och Migrän, BICOM bioresonans 

Behandling med patientens egna frekvenser och behandlingsblockeringar, BICOM bioresonans

Energidiagnos och behandling av reningsfunktioner och blockeringar, BICOM bioresonans

Borrelia och intracellulära belastningar, BICOM bioresonans

Friskvård som Life Cooperation Coach steg 1, 2, 3, 4, 5 BICOM bioresonans

Vaccinationer och efterbehandling, Bicom bioresons

Virus och vaccinationer, frågor och svar, Bicom bioresonans

DORN utbildning

Motiverande samtal

Skolsköterskeprogrammet 

Vetenskaplig teori och metod

Vårdlinjen gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård


Välkommen!