KLINIKEN       

       Barbro Börjeson          

Vad är Bicom bioresonansterapi

Bicom bioresonans är en världsledande test- och behandlingsmetod inom energimedicin. 

Bicom Bioresonans är medicinteknisk klassificerad och tillverkas av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 35 år.

Med Bicom bioresonans kan man göra tester för att hitta vad som belastar och därefter hjälpa dig tillbaka till balans.

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvensen förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk matta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner och behov.

I många länder i Europa och övriga världen används Bicom som ett komplement till skolmedicin. Erfarenheten visar att Bicom bioresonansmetoden kan kombineras mycket effektivt med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Min rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.

I Sverige är vi som behandlar med Bicom terapeuter och samarbetar med andra behandlingsformer. I andra länder är det också läkare, veterinärer och tandläkare som använder Bicom.

Bicom bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. 

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.


1. Vad händer vid första besöket?

Vid första besöket börjar vi med att prata igenom din sjukdomshistoria som du har fyllt i och tagit med. Sedan gör vi ett test för att se vilka ämnen det finns reaktioner på. Jag har över 1000 olika test- och behandlingsampuller och vid första besöket testas en del av dessa och de övriga testas när det är dags att behandla dem.

2. Vad ska patienten göra under behandlingen?

Du ligger och vilar på en brits och är ansluten till Bicom-enheten under behandlingen. Kläder behålls på.

3. Finns det några bieffekter?

Bioresonans har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

4. Hur många behandlingar behövs?

Antalet behandlingar varierar beroende på patienten och hens symtom. Ibland ger några få behandlingar en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

5. Vem fungerar bioresonans terapi på?

Både barn, vuxna och djur kan behandlas.

6. Hur många terapeuter använder Bicom?

Totalt finns det mer än 17 000 utrustningar i användning i mer än 90 länder.

Bicom används på ca 600 statliga sjukhus.

Uppskattningsvis ca 56 % av användarna utanför Tyskland är läkare.

I Tyskland är ca 61 % av användarna läkare.

6500   Läkare använder Bicom.

770     Tandläkare använder Bicom.

5600   Naturopater använder Bicom.

700     Veterinärer använder Bicom.

280     Djurterapeuter använder Bicom.

100     Terapeuter i Sverige


Välkommen!