KLINIKEN       

       Barbro Börjeson          

Bicom bioresonansterapi

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 35 år. Behandling med Bicom - bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandlingar som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter, sjuksköterskor och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar.

Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då personens egna frekvensmönster används i behandlingen. Detta gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad. 

Bicom bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. 

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.


Mer om Bicom bioresonans

Bioresonans är en biofysisk metod för att diagnostisera och behandla patienter. 

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvensen förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk matta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner och behov.

Antalet behandlingar varierar beroende på patienten och hens symtom. Ibland ger några få behandlingar en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Bicom Optima har medicinsk klass 2 och har den klassificeringen tillsammans med allergier som indikation.

Bicom bioresonans är ett komplement till konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Erfarenheten visar att Bicom bioresonansmetoden kan kombineras mycket effektivt med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Min rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.


Bicom bioresonans världen över

Totalt finns det mer än 17 000 utrustningar i användning i mer än 90 länder.

Bicom används på ca 600 statliga sjukhus.

Uppskattningsvis ca 56 % av användarna utanför Tyskland är läkare.

I Tyskland är ca 61 % av användarna läkare.

6500   Läkare använder Bicom.

770     Tandläkare använder Bicom.

5600   Naturopater använder Bicom.

700     Veterinärer använder Bicom.

280     Djurterapeuter använder Bicom.


Bicom bioresonans i Norden 

I Sverige finns det hösten 2018 ca 100 Bicomterapeuter, i Norge ca 55 och i Danmark ca 10. I Finland finns det ännu så länge bara 5 Bicomkliniker. 


Välkommen!