KLINIKEN       

       Barbro Börjeson          

Kliniken erbjuder stöd och vägledning till dig som längtar efter en mer hälsofrämjande livsstil

Att skapa nya vanor är en process som behöver få ta sin tid. Många upplever det svårt att överblicka livets alla pusselbitar. Dessutom ändras dessa över tid. Det kan därför vara skönt att inte stå ensam. Kliniken erbjuder stöd och vägledning till dig som längtar efter en mer hälsofrämjande livsstil.


Orsak + Verkan = Samband

Du kan påverka din hälsa och din livslängd med din livsstil. Har du ordning på kost, sömn, stress och rörelse är det svårt att bli sjuk. 

Det viktigaste är att ha en bra stabil grund att stå på, bra mat, lagom motion, bra sömnvanor och ingen konstant stress i kroppen och komma ihåg att dricka vatten ordentligt. Men hur når jag dit? Hur är min hälsa idag? Viktigast av allt är.... - Vart vill jag?Förbättrad hälsa ger så mycket mer

Målet är att gemensamt kartlägga och därefter utforma en hälsosam livsstil. Detta görs i syfte att kunna må bra och njuta av livet. Livsstilsrådgivning hos Kliniken innebär ökad hälsa och personlig utveckling.


Välkommen!