Bicom bioresonans

       Alingsås och Vara         

Bicom bioresonansterapi

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. Behandling med Bicom - bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandlingar som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter, sjuksköterskor och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar.

Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då personens egna frekvensmönster används i behandlingen. Detta gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad. 

Bicom bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. 

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.