Bicom bioresonans

       Alingsås och Vara         

Bicom bioresonansterapi

Bicom är en behandlingsutrustning som tillverkats av Regumed GmbH i Tyskland sedan drygt 30 år. Behandling med Bicom - bioresonans utvecklas kontinuerligt genom erfarenhet som samlas från behandlingar som görs runt om i världen. Erfarenheten sammanställs av en grupp med erfarna läkare, terapeuter, sjuksköterskor och veterinärer för att presenteras under kongress och utbildningar.

Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades då personens egna frekvensmönster används i behandlingen. Detta gör att behandlingen blir helt individuellt anpassad. 

Bicom bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. 

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.


Mer om Bicom bioresonans

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvensen förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk matta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner och behov.


Bicom bioresonans världen över

16 000 Bicom levererade

30       År av erfarenhet

90       Länder

3200   Läkare använder Bicom

660     Tandläkare använder Bicom

3000   Terapeuter inom komplementärmedicin använder Bicom

550     Veterinärer använder Bicom

280     Djurterapeuter använder Bicom

250     Utbildningar per år erbjuds


Bicom bioresonans i Norden

I Sverige finns det våren 2017 ca 80 kliniker och 90 terapeuter, i Norge ca 55 och i Danmark ca 10. I Finland finns det ännu så länge bara 5 Bicomkliniker.